Späť

Zvýšenie platov štátnych zamestnancov

Dňa 2.10.2015 sa odborári spoločne s vládou dohodli na zvýšení platov štátnych zamestnancov od budúceho roka o 4%. Okrem zvýšenia platov sa dohodli aj na ďalších benefitoch, akými sú napríklad stanovenie pracovného času pri rôznych pracovných zmenách alebo platenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.