Späť

Všetci sa tešia na víkend, ale vás čaká práca. Máte nárok na príplatok za sobotu a nedeľu?

Veľa ľudí pracuje aj cez víkendy. V sobotu je to každý štvrtý Slovák a v nedeľu každý piaty. Zamestnávateľ nemá povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu. „Víkendovú“ prácu upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, majú nárok na príplatok za prácu v sobotu aj nedeľu.

Zamestnanec je mzdovo zvýhodnený keď:

· vykonáva prácu nadčas,
· na sobotu alebo nedeľu pripadol sviatok,
· vykonával nočnú prácu.

Je veľa firiem, ktoré poskytujú príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu. Toto je vždy na dohode so zamestnávateľom a musí to byť zakotvené v pracovnej zmluve zamestnanca, prípadne v internej smernici.

V Európskej únii sú pracovné soboty bežnejšie ako pracovné nedele. Najviac pracujú v soboty Gréci a najmenej Portugalci. V nedeľu chodí do práce približne každý siedmy Európan, ale len necelých 5% Portugalcov.

Víkend strávený v práci sa týka rovnako mužov aj žien. V sobotu pracuje každý štvrtý zamestnaný muž a tak isto aj každá štvrtá zamestnaná žena. V nedeľu je to pätina zamestnaných mužov a 18% zamestnaných žien.

Sobota a nedeľa síce nie sú v zmysle Zákonníka práce osobine zvýhodnené, avšak ak je cez víkend sviatok, máte nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej 50% vášho zárobku (navyše k bežnej mzde za odrobené hodiny). Cez sviatok (ak v práci nie ste) vám patrí mzda tak, ako keby ste v práci boli. V prípade nočnej práce (ak pracujete od 22.00 do 6.00 h) vám prislúcha najmenej 20% minimálnej mzdy navyše k bežnej hodinovej mzde. Ak pracujete nadčas je to 25% vášho priemerného zárobku. Rizikové prostredie ako je napríklad hluk, vibrácie sú vykompenzované plus 20% minimálnej mzdy za hodinu okrem bežnej mzdy. Ak ste na telefóne alebo k dispozícii zamestnávateľovi, máte tzv. pracovnú pohotovosť, máte nárok na príplatok 20% z minimálnej mzdy. Zamestnávateľ je povinný všetko evidovať. Podrobne si prečítajte svoju pracovnú zmluvu a možno prídete na to, že máte nárok na vyššie uvedené príplatky.


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.