Späť

Slovensko má najnižšiu nezamestnanosť od roku 1993

Podľa štatistík zverejnených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR naše úrady práce evidovali v júni 2017 celkom 221 933 nezamestnaných. Celková miera tak poklesla na 8,14 %, čo je našim historickým minimom. Ukazovatele vývoja ekonomiky predpokladajú ďalšie klesanie miery nezamestnanosti. Zamestnávatelia na slovensku hľadajú čoraz viac zamestnancov.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne vzniklo v júni približne 17-tisíc nových pracovných miest a za prvý polrok tohto roku vzniklo celkovo 56-tisíc nových miest.

Najviac pracovných miest vzniká v rozvinutejších regiónoch Slovenska. Ministerstvo práce a vláda sa bude musieť popasovať s čoraz vypuklejším problémom mobility pracovnej sily. Podľa štatistík Slováci nie sú ochotní za prácou cestovať, ak za to nezískajú dostatočnú protihodnotu. Súvisí to so zvýšenými výdavkami a časovými nárokmi na cestovanie ako aj odlúčením od svojich rodín. Je pravdepodobné, že za tieto ústupky si budú musieť zamestnávatelia priplatiť.