Späť

Šanca na prvé zamestnanie pomocou Absolventskej praxe

Absolventskú prax môže vykonávať občan mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil príslušný stupeň vzdelania v dennej forme štúdia. Vykonáva sa na základe uzatvorenej dohody medzi úradom práce a absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac. Absolventská prax sa vykonáva minimálne 3 mesiace a najviac 6 mesiacov. Občan získa odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa. Počas vykonávania praxe je občan aj naďalej vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce. Výška príspevku je  65% zo sumy životného minima. Od 1.7.2015 do 30.6.2016 je suma životného minima na úrovni 198,09 eur mesačne. Výška príspevku za absolventskú prax je teda 128,76 eur/mesiac.

od 1.7.2015 do 30.6.2016 zostáva rovnaká, teda na úrovni 198,09 eur mesačne. - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2102/category/dane-a-uctovnictvo/article/zivotne-minimum-1-7-2015.xhtml#sthash.YfX7Yt8f.dpuf

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravilo manuál – Šanca na prvé zamestnanie, na základe ktorého sa vytvárajú možnosti dočasného zamestnania pre absolventov škôl. Absolventská prax prináša výhody ako pre zamestnávateľov, tak aj pre absolventov škôl.

Cieľom ZMOS je ukázať mestám a obciam na Slovensku, že absolventi škôl do 26 rokov im môžu pomôcť v administratívnych prácach a v iných oblastiach a súčasne im  môžu poskytnúť možnosť získať prax.

Uvedený manuál je k dispozícii na internetovej stránke združenia ZMOS.


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.