Späť

Rozdiely medzi najlepšie a najhoršie platenými zamestnancami na Slovensku

Informačný systém o cene práce (ISCP) zisťoval výšky miezd na Slovensku na vzorke vyše 8000 zamestnávateľov a s vyše milión zamestnancami. Štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš skonštatoval, že aj keď mzdy na Slovensku rastú, ich zloženie je nerovnomerné a na základe toho je potrebné zvýšenie minimálnej mzdy.

Medzi najlepšie platených patria riadiaci zamestnanci, ktorých priemerný plat sa pohybuje od 1668 eur, vedúci a manažéri. Najlepšie zarábajú taktiež lekári špecialisti, špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva, systémoví analytici, vývojári softvérov, agenti a finanční a investiční poradcovia. Za nimi nasledujú špecialisti, technici a odborní pracovníci.

Najmenej zarábajúci sú zamestnanci s nízkou pracovnou zodpovednosťou, zručnosťou a vedomosťami. Medzi nich patria napríklad opatrovatelia, pomocníci v kuchyni alebo upratovačky, ktorých priemerná mesačná mzda je v rozmedzí od 427 eur po 534 eur.

Rezort práce skonštatoval, že približne 65% zamestnancov zarába menej ako je minimálna mzda a asi tretina obyvateľov má nadpriemerné mzdy. 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.