Späť

Oslobodenie od dane z príjmu zo sociálnej výpomoci

Konfederácia odborových zväzov SR a Ministerstvo financií SR sa dohodli na úprave zákona o dani z príjmov -  sociálna výpomoc zamestnancov až do výšky 2000 Eur by mala byť oslobodená od dane. Za sociálnu výpomoc sa považuje úmrtie blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, dočasná práceneschopnosť či zmiernenie alebo odstránenie následkov živelných udalostí. Tieto príjmy sú vyplácané zo sociálneho fondu.

Uvedenou úpravou a definovaním opatrení ministerstvo financií podporuje boj proti daňovým podvodom a rozvoj kapitálového trhu na Slovensku. 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.