Späť

Od čoho závisí suma minimálnej mzdy

Ľudia pracujúci za minimálnu mzdu majú nárok byť ohodnotení podľa toho akú náročnú prácu vykonávajú. O tomto fakte však veľa zamestnancov ani len netuší.
Do skupiny 1. stupňa náročnosti patria všetky pomocné práce a práce podľa pokynov nadriadeného. Nájdeme tu pozície ako upratovačka alebo operátor výroby. Skupinu 2. stupeň náročnosti práce tvoria odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou ako napríklad sekretárka, predajná asistentka. Tvorivé a remeselné práce spadajú do 3. stupňa náročnosti práce. Sem patria aj práce, ktoré si vyžadujú vyššiu fyzickú aktivitu a kde zodpovedáte za zdravie iných osôb, napríklad zdravotná sestra. Manažérske a riadiace funkcie, účtovníci alebo oblastní manažéri spadajú do skupiny 4. stupňa náročnosti. 5. stupeň náročnosti práce: Tento stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy. Príklad: manažér výroby. Posledným stupňom je 6. stupeň náročnosti práce. Ten tvoria práce, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad. Sem patrí napríklad výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ.

Mesačná minimálna mzda podľa jednotlivých kategórií od januára 2016 bude vyzerať nasledovne:

1. stupeň: 405 eur
2. stupeň: 486 eur
3. stupeň: 567 eur
4. stupeň: 648 eur
5. stupeň: 729 eur
6. stupeň: 810 eur


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.