Späť

Novela zákona má priniesť nový príspevok na nájom

Dnes schválila vláda SR novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá má priniesť zavedenie nového príspevku na nájom tým ľuďom, ktorí si nájdu dlhodobé zamestnanie na pracovný pomer mimo svojho trvalého bydliska v rámci Slovenska vzdialeného viac ako 70 km. Pri získaní pracovného pomeru na dobu dlhšiu ako je pol roka, plánuje vláda zaviesť príspevok na mobilitu, ktorý bude vyplácaný úradom práce. O tento príspevok budú môcť ľudia požiadať do 3 mesiacov od vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie a nahlásiť prechodný pobyt súvisiaci so získaním pracovného pomeru. Ministerstvo práce navrhlo, aby mesačný príspevok bol vo výške 80% výdavkov, pričom by nemal presiahnuť výšku 250 eur a v ďalších 6 mesiacoch najviac vo výške 125 eur.

V súčasnosti sa tento príspevok poskytuje jednorazovo vo výške najviac 1327,76 eur a je viazaný len na zmenu trvalého pobytu, ktorý je vzdialený najmenej 50 km od pôvodného.

Novela zákona má taktiež znížiť byrokraciu na úradoch práce pri predkladaní potvrdení. Má umožniť dodatočné vzdelanie prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, a to aj v programoch, ktoré nie sú akreditované, no poskytujú odborné vedomosti a zručnosti.  Jedná sa o kurzy napríklad na prácu s vysokozdvižnými vozíkmi.

Ďalšou zmenou by malo byť rozšírenie možnosti získať absolventskú prax aj u samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí nemajú zamestnancov, ako napríklad obuvníci,  kaderníčky alebo kozmetičky.

V neposlednom rade má novela priniesť aj predĺženie možnosti získať pracovné povolenie cudzincami mimo EÚ na Slovensku na 5 rokov, no len na základe medzinárodnej zmluvy oboch strán a po uplatnení princípu reciprocity. 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.