Späť

Priemerná mesačná mzda na Slovensku za prvý štvrťrok

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu dosiahla priemerná mesačná mzda na Slovensku v prvom štvrťroku 2015 výšku 839 eur, pričom v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka sa tempo jej rastu spomalilo o 1,9 percentuálneho bodu.

Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu vo výške až 1713 eur mali zamestnanci vo finančných a poisťovacích odvetviach. Za nimi nasledujú zamestnanci v informačných a komunikačných odvetviach, ktorých priemerná mzda predstavovala 1706 eur a zamestnanci pri dodávke elektriny, plynu a pary s priemernou mzdou vo výške 1510 eur.

Na druhej strane najnižšiu priemernú mesačnú mzdu mali zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých výška dosiahla 484 eur a stavbári, kde výška priemernej mzdy dosiahla 577 eur.

V porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho roku sa priemerná mzda zvýšila v prevažnej časti odvetví. Najvyššia priemerná mzda bola v Bratislavskom kraji, a to vo výške 1102 eur. V ostatných krajoch nedosiahla celoslovenskú hodnotu, pričom najnižšiu hodnotu vo výške 625 eur dosiahla v Prešovskom kraji.


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.