Späť

Zmeny v novele zákona o službách zamestnanosti

Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania v novele zákona o službách zamestnanosti by malo priniesť viaceré zmeny ako napríklad rozšírenie možností na získanie absolventskej praxe, zavedenie príspevku na nájom ľuďom, ktorí si nájdu prácu alebo rozšírenie vzdelania pomocou rekvalifikačných kurzov.

V tejto novele sa má taktiež rozšíriť okruh dôvodov pre vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade, že bez udania vážnych dôvodov nebude plniť podmienky účasti na aktívnych opatreniach trhu práce. Pripomienku k tejto zmene mala Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá odporučila nadstaviť kontrolné mechanizmy tak, aby nedochádzalo k umelému znižovaniu počtu nezamestnaných.

Pripomienky k novele zákona malo aj Združenie odborových zväzov SR, ktoré navrhlo rozšírenie podporných nástrojov na realizáciu aktivačných opatrení, kde poznamenali osvedčenie verejnoprospešných prác v minulosti a do budúcna by tento nástroj dokázal vytvoriť nové pracovné miesta. Taktiež navrhli viac podporných opatrení pre aktivizáciu osôb znevýhodnených z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti, a to príspevkom, ktorý zvýši záujem miest a obcí vytvárať pracovné podmienky bez toho, aby sa v rozpočtoch museli hľadať financie na pokrytie určitých nákladov. 

Dôležitú pripomienku malo aj Ministerstvo financií, ktoré navrhlo publikovanie vyhodnotenia účinnosti a dosiahnutej efektívnosti poskytnutej podpory nezamestnaným občanom na kurzy a vzdelávania, čím by sa zlepšila informovanosť ľudí a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov. 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.