Späť

Nižšie dane pre študentov z brigád


Počas letných prázdnin si väčšina študentov privyrába na rôznych brigádach, pričom si svoje zárobky môžu zvýšiť, a to platením nižšej dane. K tomu je potrebné podpísať vyhlásenie u zamestnávateľa, ktorým si mesačne uplatnia nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Aktuálne je mesačná nezdaniteľná časť základu dane vo výške 36,94 eur. Ak má zamestnanec nižší mesačný príjem a zároveň vyplní Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, jeho príjem sa zdaní preddavkom vo výške 0 eur.

V prípade, že uvedené vyhlásenie nepodpíše, jeho príjem bude zdanený preddavkom na daň vo výške 19% bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto prípade si nezdaniteľnú časť základu dane môžu študenti uplatniť spätne, a to buď požiadaním svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň do 15.2. nasledujúceho roka, alebo podaním daňového priznania do 31.3. nasledujúceho roka v prípade, že ich ročný príjem presiahne 1901,67 eur. K daňovému priznaniu bude potrebné doložiť potvrdenia o vyplatených príjmoch a zrazených preddavkoch od všetkých zamestnávateľov.

Ak by príjem študenta nepresiahol výšku 1901,67 eur, nie je povinný daňové priznanie podať, no môže vo vlastnom záujme. V prípade, že študent podá daňové priznanie a z jeho príjmu boli zrazené preddavky na daň, uplatnením nezdaniteľnej časti mu bude vyčíslený preplatok na dani a daňový úrad mu uvedený preplatok vráti.

 

 

 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.