Späť

Nezamestnanosť je na 6. ročných minimách

Minister práce Ján Richter na tlačovej konferencii dňa 19.10.2015 skonštatoval, že miera nezamestnanosti sa nachádza na 6. ročných minimách a z hľadiska počtu pracovných miest je Slovensko na 7. ročných maximách.

Tento rok ukončilo strednú školu 57 786 absolventov, z ktorých sa zaevidovalo v septembri na úrade práce sociálnych vecí a rodiny 10 464 absolventov. V júny bolo 10 470 absolventov, ktorí ukončili štúdium na vysokej škole zaevidovaných na úrade práce, pričom do konca septembra odišlo z evidencie 6 204 uchádzačov. Väčšina z uchádzačov si našla zamestnanie na Slovensku alebo v zahraničí. Najviac absolventov vysokých škôl ostalo v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorí vyštudovali právo, ekonomiku a manažment, pedagogiku, politológiu a učiteľské smery.

Štatistiky Eurostatu ukazujú na klesajúcu nezamestnanosť. V prípade ľudí do 25 rokov klesla nezamestnanosť z 29,8% minulého roka na 24,6% tento rok. 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.