Späť

Nárok na vedenie bankového účtu za nulový poplatok

Dňa 26.8.2015 schválil parlament návrh zákona, podľa ktorého budú mať občania s príjmom nižším ako 400 eur nárok na bezplatný bankový účet. Tento účet by mal obsahovať základné služby ako výbery z bankomatov, inkasá, trvalé príkazy, hotovostné a bezhotovostné operácie, operácie na pobočke v banke, internet-banking a vydanie debetnej karty. Občania, ktorí budú mať príjem vyšší ako 400 eur zaplatia za bankový účet 3 eurá.

K vybaveniu zvýhodneného účtu bude potrebné spísať v banke žiadosť a doložiť čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný bankový účet a ani si nebudú môcť zriadiť ďalší bankový účet, okrem vkladového účtu a peňažného vkladu zapísaného vo vkladnej knižke.

Uvedená novela zákona by mala byť účinná od 1.1.2016. 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.