Späť

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje na svojej internetovej stránke, že od 7.9.2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa , ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“. Uvedené oznámenie je možné nájsť v sekcii Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí.

Tento projekt je určený uchádzačom, ktorí sú vedení v evidencii minimálne 3 mesiace vo veku do 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania a nezúčastňujú sa na odbornej príprave a pre uchádzačov, vedených v evidencii minimálne 6 mesiacov vo veku do 29 rokov. Uchádzači o zamestnanie by v rámci tohto projektu mali šancu získať prax a následne sa uplatniť na trhu práce.

Finančné prostriedky z úradu práce dostanú zamestnávatelia, ktorí príjmu do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie na polovičný úväzok na dobu minimálne 9 mesiacov a viac, pričom sa finančné prostriedky poskytujú zamestnávateľovi najviac po dobu 9 mesiacov.

Firmy, ktoré chcú finančné prostriedky získať, musia vykonávať svoju činnosť minimálne 12 mesiacov, musia predložiť doklad, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania a doklad, že nemajú evidované neuspokojivé nároky na svojich zamestnancov, nie sú v konkurze a ani v likvidácii.

Maximálna výška príspevku je najviac vo výške 2810,54 eur.


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.