Späť

Minimálna mzda bude v roku 2016 vo výške 405 eur

Dňa 7.10.2015 vláda schválila výšku minimálnej mzdy na Slovensku od 01.01.2016, ktorá bude predstavovať 405 eur v hrubom pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda) a 2,328 eur pre zamestnancov za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda). Zamestnancom, ktorí dostávajú minimálnu mzdu, sa tak zvýši plat o 25eur.

Každý zamestnanec má v zmysle §119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu minimálne vo výške minimálnej mzdy. Minimálna mzda sa podľa zákona č. 663/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí pracujú nie len na pracovnú zmluvu, ale aj  na dohodu. Výšku minimálnej mzdy určuje nariadenie vlády SR.