Späť

Koncoročné odmeny nedostávajú všetci


Odmeny sú pre zamestnancov motiváciou a zároveň poďakovaním firmy za ich celoročnú snahu. Je to jeden zo spôsobov ako pritiahnuť nových a talentovaných ľudí. Podľa posledných prieskumov vychádza, že len 23% zamestnancov dostáva na konci roku odmeny. Tieto sa pohybujú v priemere okolo 650 EUR. Trinástymi platmi sú odmeňovaní hlavne zamestnanci stredných a veľkých firiem najčastejšie v oblasti výroby a bankovníctva.

Zamestnanci z Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského a Košického kraja sú odmeňovaní najčastejšie. Najviac vyplatených tinástych platov bolo v Trnavskom kraji a to takmer 20%. V hlavnom meste je priemerná výška 13. platu 1064 EUR.

Výška odmeny a trinásteho platu závisí od pracovnej pozície a odvetvia v ktorom zamestnanci pracujú. Na konci roka si prilepší odmenami viac ako trenina manažérov a 20% kvalifikovaných zamestancov pracujúcich na pozíciách vyžadujúcich technické vzdelanie. Nepísaným pravidlom je, že čím vyššiu pozíciu zamestnanec zastáva, tým vyššiu odmenu dostane. Ľudia financie využívajú najčastejšie na bežné výdavky, ale aj na kúpu darčekov pod vianočný stromček.


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.