Späť

Zaujímavosti

Zobraz všetky

Dňa 7.10.2015 vláda schválila výšku minimálnej mzdy na Slovensku od 01.01.2016, ktorá bude predstavovať 405 eur v hrubom pre zamestnanca odmeňovaného ...

Viac14.10.2015

Dňa 7.10.2015 je "Svetový deň za dôstojnú prácu", ktorý sa tento rok ponesie pod heslom koniec chamtivosti korporáciám. Odbory na všetkých kontinentoch upozorňujú na pracovné podmienky a na ...

Viac07.10.2015

 

ňa 2.10.2015 sa odborári spoločne s vládou dohodli na zvýšení platov štátnych zamestnancov od budúceho roka o 4%. Okrem zvýšenia platov sa ...

Viac05.10.2015

rad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje na svojej internetovej stránke, že od 7.9.2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa , ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“. Uvedené oznámenie je možné nájsť v sekcii Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí.

Viac16.09.2015

 

a základe informácií Štatistického úradu zo dňa 4.9.2015 sa miera nezamestnanosti oproti minulému roku znížila o 2 percentuálne body na úroveň 11,2%. Presnejšie u žien klesla nezamestnanosť o

Viac15.09.2015

Informačný systém o cene práce (ISCP) zisťoval výšky miezd na Slovensku na vzorke vyše 8000 zamestnávateľov a s vyše milión zamestnancami. Štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš skonštatoval, že aj keď mzdy na Slovensku rastú, ich zloženie je nerovnomerné a na základe toho je potrebné zvýšenie minimálnej mzdy.

Viac10.09.2015

 

Dňa 26.8.2015 schválil parlament návrh zákona, podľa ktorého budú mať občania s príjmom nižším ako 400 eur nárok na bezplatný bankový účet.

Viac28.08.2015

Na základe prieskumu internetovej stránky www.platy.sk je priemerný mesačný plat občana Slovenskej republiky v hrubom 924 eur, čo je o 4% viac ako v roku 2014

Viac19.08.2015

 

Spoločnosť Softec zaviedla do prevádzky systém elektronických služieb, ktorý umožní občanom Slovenskej republiky požiadať o 40 rôznych štátnych sociálnych dávok, pomoc v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc.

Viac18.08.2015

Absolventskú prax môže vykonávať občan mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil príslušný stupeň vzdelania v dennej forme štúdia. Vykonáva sa na základe uzatvorenej dohody medzi úradom práce a absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o ...

Viac17.08.2015

 

Konfederácia odborových zväzov SR a Ministerstvo financií SR sa dohodli na úprave zákona o dani z príjmov - sociálna výpomoc zamestnancov až do výšky 2000 Eur by mala byť oslobodená od dane.

Viac05.08.2015

Od začiatku tohto roka môžu poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú viac ako rok nezamestnaní a nájdu si zamestnanie s platom do výšky maximálne dvojnásobku minimálnej mzdy, poberať pomoc v hmotnej núdzi

Viac27.07.2015

 

Dnes schválila vláda SR novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá má priniesť zavedenie nového príspevku na nájom tým ľuďom, ktorí si nájdu dlhodobé zamestnanie na pracovný pomer mimo svojho trvalého bydliska v rámci Slovenska vzdialeného viac ako 70 km.

Viac09.07.2015

Počas letných prázdnin si väčšina študentov privyrába na rôznych brigádach, pričom si svoje zárobky môžu zvýšiť, a to platením nižšej dane. K tomu je potrebné podpísať vyhlásenie u zamestnávateľa, ktorým si mesačne uplatnia nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Viac12.06.2015

 

Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania v novele zákona o službách zamestnanosti by malo priniesť viaceré zmeny ako napríklad rozšírenie možností na získanie absolventskej praxe, zavedenie príspevku na nájom ľuďom, ktorí si nájdu prácu alebo rozšírenie vzdelania pomocou rekvalifikačných kurzov.

Viac08.06.2015

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu dosiahla priemerná mesačná mzda na Slovensku v prvom štvrťroku 2015 výšku 839 eur, pričom v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka sa tempo jej rastu spomalilo o 1,9 percentuálneho bodu.

Viac05.06.2015

 
1  2  3 

 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.