Späť

Zaujímavosti

Zobraz všetky

Pripravili ste si čo najzaujímavejší životopis, našli inzerát ponúkajúci pracovnú pozíciu vašich snov, zaslali ste ho spoločnosti a uspeli ste. Čaká vás ústny pohovor.

Viac01.12.2015

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovno právneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne ..

Viac