Späť

O portáli

Cezhraničný monitorovací a informačný systém trhu práce

Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. a jej maďarský partner Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány realizujú v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 projekt pod názvom HUSK JOBS portal.

Cieľom projektu je vytvorenie nového monitorovacieho a informačného systému trhu práce v oprávnených územiach na oboch stranách hranice Maďarska a Slovenska. Úlohou projektu je podpora nezamestnaných občanov vo vyhľadávaní voľných pracovných miest, ďalej podpora zamestnávateľov vo vyhľadávaní vhodnej pracovnej sily a poskytovanie aktuálnych informácií širokej verejnosti o platných legislatívach, pravidlách a situácii na trhoch práce oboch krajín. V rámci projektu sa vytvára komplexný cezhraničný informačný systém trhu práce JOBfish.eu, ktorý umožňuje využívať aj moderné nástroje elektronickej komunikácie.

Partneri projektu poskytujú prostredníctvom kontaktných centier asistenčné a podporné služby cieľovým skupinám projektu.

Projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci projektu bol vytvorený Prieskum a analýza trhu práce v prihraničných regiónoch s Maďarskou republikou, ktorá je k dispozícii širokej verejnosti. Súčasne bola vytvorená obdobná analýza aj v Maďarsku pod názvom Prieskum a analýza trhu práce v slovenských pohraničných regiónoch Maďarska.

 

Ako realizátori projektu šetríme životné prostredie a preto pri našej práci používame recyklovaný papier a energeticky úsporné technológie.

 


Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty sidebar search. Prosím, skúste to neskôr.