Vissza

Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF)


A JOBfish.eu weboldal szolgáltatásaira vonatkozó Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban ÁÜF)

 

1. Általános Rendelkezések

a. A Centrum pokročilých technológií Bratislava n.o. non-profit szervezet (Röviden: CEPTEM Bratislava n.o.), székhelye: Martinská 35, 821 05 Bratislava, Cégjegyzékszám: 42166713, bejegyezve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által vezetett Non-Profit Szervezetek Központi Nyilvántartásába (a továbbiakban „Üzemeltető“) a www.jobfish.eu internetes oldal (a továbbiakban „Weboldal“) üzemeltetője, valamint a www.jobfish.eu Weboldalon keresztül nyújtott munkaerőpiac fejlesztési szolgáltatások Üzemeltetője.

b. Az Üzemeltető szolgáltatásainak tárgya teret biztosítani a Weboldalon az Álláskeresők és a Munkáltatók számára.

c. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások tárgyát nem képezi díj ellenében történő állásközvetítés a T.t. 5/2004 sz. a foglalkoztatási szolgálatról és egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye értelmében.

 

2. Az ÁÜF kifejezéseinek meghatározása

Álláskereső - egy természetes személy, aki a Weboldalon állást keres a Munkáltatók által közzétett állásajánlatok közt böngészve

Munkáltató - egy jogi vagy természetes személy, amely a Weboldalon munkáltatóként/cégként/társaságként/ beregisztrált

Kliensek - regisztrált Álláskeresők és Munkáltatók a JOBfish.eu Weboldalon

Hírlevél - egy választható szolgáltatás, amelyen keresztül információ kerül továbbításra a Klienseknek bizonyos időközökben elektronikus formában (e-mailen) a weboldalról

Életrajz - az Álláskeresőre vonatkozó információk összessége (személyi adatok, korábbi állások, szakmai tapasztalatok, ismeretek, tapasztalatok, adottságok, stb.)

Videónévjegy - motivációs Életrajz videó formájában

Weboldal szolgáltatásai - a Weboldal különböző termékei, amelyeket az Álláskeresők és a Munkáltatók egyaránt felhasználhatnak

Állásajánlat - egy a Munkáltató által a Weboldalon közzétett információköteg, amely jellemez egy meglévő betöltetlen munkahelyet vagy munkahelyeket megfelelő alkalmazott megtalálása érdekében

 

3. Szolgáltatások az Álláskeresők számára

Az Álláskeresők regisztráció nélkül böngészhetik a Weboldalt és álláskeresés céljából válogathatnak az állásajánlatok között.

A regisztrált álláskeresők a következő szolgáltatásokat/műveleteket vehetik igénybe:

 • A felhasználói fiók kiegészítése és módosítása
 • Bármikor létrehozni/kitölteni a saját Életrajzát
 • Reagálás a Munkáltatók által közzétett állásajánlatokra
 • Állásajánlatok böngészése a kibővített kritériumok alapján, és az eredmények elmentése a fiókján
 • Részvétel a vitákban
 • Fénykép csatolása (hivatkozás csatolása egy a Weboldalon kívüli internet címre)
 • Videónévjegy csatolása (hivatkozás csatolása egy a Weboldalon kívüli internet címre)
 • Az életrajz hozzáférhetővé tétele a Munkáltatók számára
 • A hírlevél szolgáltatás alkalmazása az e-mail fogadás bármikor történő megszüntetésének lehetőségével
 • További szolgáltatások az aktuális ajánlat alapján

 

Személyi adatok kezelése

Az Üzemeltető kezeli az Álláskereső személyi adatait az életrajza közzététele céljából a Weboldalon az Álláskeresők adatbázisában, valamint az ezt követő álláskeresés céljából.

Az Üzemeltető a következő személyi adatokat kezeli:

 • Családnév és utónév
 • Állandó lakhely
 • e-mail
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • nem
 • keresett állás
 • keresett munkaterület
 • az állás iránti érdeklődés földrajzi körzete
 • a munkaviszony típusa

Az Üzemeltető nem kezel semmilyen különleges személyi adat kategóriát a Nemzetgyűlés T.t. 122/2013 sz. személyi adatvédelemről és egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 13. §-a értelmében.

Az Álláskeresők önként beleegyezését adja a személyi adatai kezelésébe minden egyes esetben a regisztrációkor. Az ÁÜF-kel történő egyetértés nélkül nem lehet végrehajtani a regisztrációt.

Az Álláskereső a regisztrációval beleegyezését adja az alábbiba:

 • besorolásra kerül az Álláskeresők adatbázisába
 • személyi adatai elérhetők lesznek a Munkáltatók számára megfelelő alkalmazott kiválasztása céljából
 • az Álláskereső adatai a Weboldalra történő utolsó bejelentkezéstől számított 2 éven keresztül lesznek nyilvántartva az adatbázisban.

Az Álláskereső ezúttal megerősíti, hogy tudatában van a jogainak mint érintett személy a személyi adatai kezelése során az Üzemeltető által a T.t. 122/2013 sz. személyi adatvédelemről és egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye értelmében, főként annak a jogának, hogy írásban kérhet tájékoztatást a személyi adatok kezelésének jellegéről, mértékéről és egyéb feltételeiről, joga van egyet nem érteni az üzemeltető eljárásával, amely az ő személyi adatai kezelésével kapcsolatos, és amennyiben a személyi adatok jogtalan kezelésének gyanúja felmerül, jelenteni ezt a Személyi Adatvédelmi Hivatalnak.

Az Álláskereső kijelenti, hogy egyetért a T.t 122/2013 sz. személyi adatvédelemről és egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye értelmében azzal, hogy a kezelő manuális és automatizált formában is kezelje és tárolja a személyes adatait a jelen AÜF-ben meghatározott mértékben, illetve az Álláskereső által az üzemeltető számára szükség szerint kiegészített mértékben és/vagy olyan mértékben, ahogy az szükséges az üzemeltető tevékenysége során, és kezeli azokat valamennyi információs rendszerében, és mindezt a Weboldal szolgáltatásainak rendes biztosítása érdekében. Az Álláskereső az üzemeltetőnek meghatározatlan időre nyújtja a beleegyezését. A vásárló bármikor visszavonhatja beleegyezését a személyi adatok feldolgozásába írásos formában. A vásárló bármikor ellenőrizheti és módosíthatja személyi adatait a www.jobfish.eu Weboldalra történő bejelentkezés után a Bejelentkezés részben.

A www.jobfish.eu Weboldal üzemeltetője vállalja, hogy a szolgáltatott adatok kizárólag a szolgáltatások rendes biztosítása céljából kerülnek felhasználásra az üzemeltető által meghatározott általános üzleti feltételek értelmében.

Az Álláskereső jogai és kötelességei

 • Az Álláskereső köteles valós, teljes és aktuális adatokat szolgáltatni
 • Az Álláskereső nem használhat vulgarizmusokat és olyan módszereket, amelyek a jó erkölcsbe és etikába ütköznek

- Az Álláskereső egy az Üzemeltetőnek kézbesített írásos kérelem formájában információt kérhet az Üzemeltetőtől, hogy az Üzemeltető kezel-e adatokat róla, kérheti azok listáját, célját, a kezelés körülményeit és feltételeit és információt kérhet a forrásról is, ahonnan a személyi adatokat megszerezte. Az Álláskereső írásban kérelmezheti a valótlan, nem teljes vagy nem aktuális személyi adatok kijavítását vagy megsemmisítését, valamint további jogaival is élhet a személyi adatvédelmi törvény 28. §-a értelmében.

 

4. Szolgáltatások a Munkáltatók számára

A Munkáltatók regisztráció nélkül böngészhetnek a Weboldalon, és megtekinthetik az állásajánlatokat, olvashatnak a munkaerőpiac újdonságairól, amelyeket az üzemeltető tesz közzé.

A regisztrált Munkáltatók a következő szolgáltatásokat/műveleteket vehetik igénybe:

 • A felhasználói fiók kiegészítése és módosítása
 • Az állásajánlatok közzététele/aktualizálása és törlése - az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne tegyen közzé vagy töröljön olyan állásajánlatot, amely: reklámot tartalmaz, több különböző állásajánlatot foglal magába, félrevezető vagy nem teljes, pornográf vagy erotikus jellegű, a jó erkölcsbe és etikus alapelvekbe ütközik,
 • Kommunikálás az Álláskeresőkkel
 • Részvétel a vitákban
 • Fénykép csatolása = a társaság logója a Weboldalon való közzétételre
 • A céges profilhoz hozzáférés biztosítása a Weboldal felhasználói számára
 • Az álláskeresők életrajzai adatbázisának böngészése
 • A hírlevél szolgáltatás alkalmazása az e-mail fogadás bármikor történő megszüntetésének lehetőségével és
 • További szolgáltatások az aktuális ajánlat alapján

A Munkáltató teljes mértékben felel az Üzemeltetőnek szolgáltatott alapdokumentumok tartalmi és grafikai minőségéért, beleértve az átadott anyagokra vonatkozó szerzői jogokat is.

 

5. Árjegyzék

A Jobfish.eu Weboldal szolgáltatásai az Álláskeresők, valamint a Munkáltatók számára díjmentesek.

Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy díj ellenében prémium csomagokat és termékeket is kínáljon.

 

6. Záró Rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja magának az ÁÜF módosításának jogát. Az ÁÜF aktuális és hatályos verziója mindig a Weboldalon van közzétéve a következő részben

http://www.jobfish.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-vop/ . Az ÁÜF-ben mindig fel van tüntetve az érvényesség kezdeti dátuma. Az ÁÜF változása vagy módosítása esetén a már regisztrált Munkáltatók és Álláskeresők írásban Hírlevél formájában vagy a Weboldalon a fiókjukonl kerülnek tájékoztatásra.

Az ÁÜF-ben lefektetésre került az Üzemeltető, Munkáltató és Álláskereső közti jogviszony.

Az Üzemeltető semmilyen módon sem vállal felelősséget a Weboldal tartalmi részéért, amelyet az Álláskereső vagy a Munkáltató tett közzé.

Az Üzemeltető semmilyen módon sem vállal felelősséget a Weboldal grafikai tartalmáért (logók, logótípusok, bannerek, stb.), amelyet az Álláskereső vagy a Munkáltató tett közzé.

Harmadik felek a Weboldalon biztosított szolgáltatásokból és termékekből eredően történő bármilyen jogainak történő megsértéséért kizárólag a Kliens felel. Az Üzemeltető nem felel a Weboldalon biztosított szolgáltatásokból és termékekből eredően okozott károkért.

A jelen Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) 2014.09.11-vel lépnek érvénybe.


Sorry, an error occured while executing the component sidebar search. Try again later, please